lørdag 3. desember 2022

Akkreditering med Rubic på WC

Det er bestemt at vi skal gjøre et forsøk på å benytte et elektronisk akkrediteringssystem, kalt Rubic, på vårt kommende World Cup arrangement før jul. 

Derfor håper vi at flest mulig følger vedlagte link og registrere seg:

Registrering i Rubic

Ved å registrere seg, får du en QR kode på telefonen som gir deg tilgang til de soner du er akkreditert for. I tillegg får du et akkrediteringskort til å henge rundt halsen, som reserve dersom telefonen din av en eller annen grunn ikke skulle fungere.

Hjelp oss og teste Rubic, som også hjelper oss å forenkle kommunikasjonen med alle frivillige.