Soneinndeling

Løypevaktene er plassert i forskjellige soner:
·        s1: lengst vest (Jonassvingen, Asbjørnhaugen, Øbbortjedn)
·        s2: lengst sør/øst (Danskebakken, Wirebakken, Bamselitjedn)
·        s3: lengst nord/øst (utgang fra stadion)

·        s4: lengst sør (Bålhaugen), benyttes kun ved renn over lengre avstander


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar